Hebrew

From PostgreSQL wiki
Jump to: navigation, search

מהדורות


קהילה


אירועים


תיעוד המוצר

חברת Postgres מקצוענים התחילה בתהליך תרגום של תיעוד המוצר. עדכונים יישלחו ברשימת תפוצה. לאחר השלמת המשימה הקישור לתיעוד יתעדכן.


תמיכה מסחרית

חברות מסחריות המציעות תמיכה במוצר ניתן למצוא ב לינק


שונות


קישורים חיצוניים

הבלוג של Postgres מקצוענים באתר הקהילה בישראל